STRANE HLAVY | INFORM�CIE O FIRME | DIPLOMY | VYROBKY | FOTOGAL�RIA | ZVL��TNOSTI | KONTAKT
Zirkon Zahn Milling System

Technolgiu Milling System pouvame od roku 2005 a meme sa chvlit vrobou viac ako 7000 clenov.

 • Oxid zirkonicit
 • Technolgia Zirkon Zahn Milling System
 • Pouitie:
  • je vhodn na prpravu slovch koruniek, okrhlych mostkov inlaykov, onlaykov, korenovch capov, hlv implanttov, keramickch vrstiev.
 • Prprava kptov:
  • me sa pripravit aj na tangencionlnu aj na ramenn preparciu.
 • Vlastnosti:
  • Predsintrovan oxid zirkonicit stabilizovan ytriom
  • Jeho pevnost je 1200 MPa
  • Dokonal uzatvranie krajov
  • Biokompatibilita
  • Prirodzen transparencia, dokonal estetick vzhlad, kostra vo Vita farbch, NIE BIELA
  • Maximlna presnost
 • Konvergencie a divergencie medzi kptami sa daj pripravit pomocou technolgie Milling System vdaka tomu, e sa daj otocit o 360 stupnov vo vodorovnom a vo zvislom smere.
 • Fotogalria

Finesse lisovan keramick korunky, inlayny, onlayny a vrstvy Hotov zirknov kostry zakrvame Zirkon Zahn Ice keramikou vo farbch Vita klasik